गॅलरी

अनुष्ठान २०१७ करताना ब्रह्मवृंद

अनुष्ठान २०१७ पूजा सजावट

महारुद्र अनुष्ठान २०१६

महारुद्र अनुष्ठान २०१६

श्री.देवी जुगाई मंदिर

तरंग

पाण्याचा अंतःस्त्रोत

तीन तळी

सुखनदी- कुणकवण पोय (संगम)